Het Leer Garantie Plan. Nu, niet later.

Kwetsbare mensen mogen voor hun ontwikkelingskansen
niet langer afhankelijk zijn van het slechte huwelijk
tussen geld en bureaucratie.

Ouders, ooms en tantes, betrokken burgers, bedrijven en ook de overheid: iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Alleen met elkaar kunnen we deze geldstromen op gang krijgen en een einde maken aan uitsluiting van kwetsbare mensen.

GEZOCHT: sociale ondernemers die niemand de deur willen wijzen 💪

Ons land barst van de regeltjes. Ook als je hulp nodig hebt bij je (r)entree op de arbeidsmarkt 🙌 Heb jij een sociale onderneming die mensen daarbij helpt, maar moet je mensen wel eens afwijzen omdat de bureaucratie weigert te betalen?

Start dan jouw eigen Leergarantiefonds en wij verdubbelen je eigen inleg! 💰

Ontdek wat het Leergarantiefonds voor jouw onderneming kan betekenen!

Het Leer Garantie Plan. Nu, niet later.

De toekomst van kwetsbare mensen staat op het spel. Als een kind geboren wordt met een handicap of tijdens zijn jeugd oploopt tegen systemen waar het niet inpast en het stempel gedragsgestoord krijgt, dan hangen ontwikkelingskansen veelal af van wat de overheid en de politiek daarvoor over hebben. Hun toekomst wordt nog altijd (en maar al te vaak) bepaald door vaak grillige en bureaucratische regels. Het Leer Garantie Plan gaat meehelpen een einde aan dit onrecht te maken..

Samenwerking Start Foundation

In samenwerking met Start Foundation, Heeft Driekant af afgelopen jaren onderzocht of het Leer Garantie Plan ook voor andere ondernemingen zou kunnen werken.
En daar, is het Leergarantiefonds !
Het afgelopen jaar(2022) is daar een pilot uit ontstaan met vijf ondernemers uit divers sectoren.

Na een succesvolle afronding van de pilot, heeft Start Foundation zijn schouderen er onder gezet voor en maakt het Leergarantiefonds voor iedereen toegankelijk.

Lees alles informatie over het Leer garantie fonds op de website van Start Foundation

De initiatiefnemers

Driekant is ontstaan vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van Henk Smit, zelfstandig ondernemer in het bakkersbedrijf. Zijn persoonlijke drijfveer is het realiseren van een samenleving waarbij iedereen naar eigen vermogen deel kan nemen aan het economische proces. Het door hem opgerichte Driekant heeft als doel een brug te slaan tussen de zorg- en hulpverlening en het bedrijfsleven. In de visie van Driekant biedt juist een kleinschalige, commerciële omgeving, kansen voor de groei van mensen. De directe binding met het product, de zichtbaarheid van het eindresultaat en het contact met de afnemers, doen namelijk een gezond appèl op de inzet en ontwikkeling van mensen. Het streven is om mensen voor zover mogelijk, te laten doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven.

Gemeten impact

Vrijwel alle (oud-)deelnemers aan programma’s van Driekant geven aan dat de leerdoelen (grotendeels) zijn gehaald. Zij denken dat het zonder Driekant veel langer zou hebben geduurd om een volgende stap te maken. Hun zelfvertrouwen is toegenomen en zijn durven nu meer initiatief te nemen. De arbeidsparticipatie of de maatschappelijke participatie is gestegen. Start Foundation heeft een impactmeting uitgevoerd.

GEZOCHT: sociale ondernemers die niemand de deur willen wijzen 💪

Ons land barst van de regeltjes. Ook als je hulp nodig hebt bij je (r)entree op de arbeidsmarkt 🙌 Heb jij een sociale onderneming die mensen daarbij helpt, maar moet je mensen wel eens afwijzen omdat de bureaucratie weigert te betalen?

Start dan jouw eigen Leergarantiefonds en wij verdubbelen je eigen inleg! 💰

Ontdek wat het Leergarantiefonds voor jouw onderneming kan betekenen!

Aanbevelingen