Aanbevelingen

Op de website van de Start Foundation een artikel over het Leer Garantie Plan.

“Iedereen doet mee; dat is het motto van ons beleid voor de Overijsselse arbeidsmarkt. Driekant brengt dit motto aan de andere kant van de IJssel heel mooi in de praktijk met het Leer Garantie Plan. Een inspirerend voorbeeld om ook aan deze kant van de IJssel te blijven werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen meedoet.”
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Provincie Overijssel

Meedoen en ergens onderdeel van zijn, verandert vaak zoveel voor iemand. Zeker als dat geen vanzelfsprekendheid is. Het Leergarantieplan helpt daarbij. Het plan is een prachtig initiatief. Henk Smit laat zien dat ondernemen en maatschappelijke meerwaarde creëren samengaat. Als overheid steunen we dit initiatief. Ik heb er alle vertrouwen in dat het Leergarantieplan een succes wordt.
Annemiek Vermeulen
Burgemeester Zutphen

“Ik gun ieder mens een volwaardige plek in de samenleving. Iedereen verdient het om gekend te worden en verdient de mogelijkheid om bij te dragen aan die samenleving. Henk Smit heeft daar in zijn bedrijf op bijzondere wijze invulling aan gegeven. Mooi dat hij zijn ervaringen wil inzetten voor nog meer mensen die de steun verdienen en voor de ondernemers die net als Henk de mensen de kansen willen geven.
Ik vind het daarom geweldig dat zijn Leer Garantie Plan op 12 december wordt gepresenteerd. En ik hoop van harte dat veel ondernemers van de mogelijkheden gebruik zullen maken, veel mensen geholpen worden en het Leer Garantie Plan een groot succes zal worden.”
Mariette Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad

“Het recht op arbeid geldt voor iedereen. De Driekant is één van die werkgevers — en gelukkig zijn dat er steeds meer — die werken naar vermogen mogelijk maken.”
Tof Thissen
Algemeen directeur UWV