De initiatiefnemers

Driekant is ontstaan vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van Henk Smit, zelfstandig ondernemer in het bakkersbedrijf. Zijn persoonlijke drijfveer is het realiseren van een samenleving waarbij iedereen naar eigen vermogen deel kan nemen aan het economische proces. Het door hem opgerichte Driekant heeft als doel een brug te slaan tussen de zorg- en hulpverlening en het bedrijfsleven. In de visie van Driekant biedt juist een kleinschalige, commerciële omgeving, kansen voor de groei van mensen. De directe binding met het product, de zichtbaarheid van het eindresultaat en het contact met de afnemers, doen namelijk een gezond appèl op de inzet en ontwikkeling van mensen. Het streven is om mensen voor zover mogelijk, te laten doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven.

Gemeten impact

Vrijwel alle (oud-)deelnemers aan programma’s van Driekant geven aan dat de leerdoelen (grotendeels) zijn gehaald. Zij denken dat het zonder Driekant veel langer zou hebben geduurd om een volgende stap te maken. Hun zelfvertrouwen is toegenomen en zijn durven nu meer initiatief te nemen. De arbeidsparticipatie of de maatschappelijke participatie zijn gestegen. Start Foundation heeft een impactmeting uitgevoerd.
De resultaten vind je hier.