Het Leer Garantie Plan. Nu, niet later.

De toekomst van kwetsbare mensen staat op het spel. Als een kind geboren wordt met een handicap of tijdens zijn jeugd oploopt tegen systemen waar het niet inpast en het stempel gedragsgestoord krijgt, dan hangen ontwikkelingskansen veelal af van wat de overheid en de politiek daarvoor over hebben. Hun toekomst wordt nog altijd (en maar al te vaak) bepaald door vaak grillige en bureaucratische regels. Het Leer Garantie Plan gaat meehelpen een einde aan dit onrecht te maken.

Een einde aan veel en lang wachten. Een einde aan de worsteling met ongrijpbare factoren die bepalen of iemand wel of niet een toereikend budget krijgt om een opleiding te doen of andere stappen te zetten in het leven.

Met de oprichting van het Leer Garantie Plan roept de Stichting Driekant Inspireert op tot concrete actie. Help mee deze sociale uitsluiting te stoppen. De methode is eenvoudig: samen met particulieren en het bedrijfsleven willen we een buffer creëren. Dat is de garantie waarmee kwetsbare mensen direct aan de slag kunnen.

Niet straks. Niet ooit. Maar nu meteen. Later laten we de juiste financiële regeling aansluiten op de juiste persoon. Zo kunnen we een einde maken aan deze onmenselijke vorm van uitsluiting. Doe mee.

Bekijk hier het Projectplan.

Start Foundation heeft een impactmeting uitgevoerd waarin de impact die Driekant heeft voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft gerealiseerd wordt onderzocht.
De resultaten vind je hier.

Duurzame verbetering komt in kleine stappen

Bouw mee en doneer voor het Leer Garantie Plan