Kwetsbare mensen mogen voor hun ontwikkelingskansen niet langer afhankelijk zijn van het slechte huwelijk tussen geld en bureaucratie.

Twee kinderen, één simpele vergelijking. Het ene kind is intelligent en ondervindt weinig problemen bij het volgen van een goede opleiding en het afronden van de universiteit. Zelfs als ouders minder financieel draagkrachtig zijn, is er hulp.

Het andere kind komt met een handicap ter wereld of heeft te kampen met gedragsproblemen. Meestal wordt er dan direct naar de overheid gekeken. De grote vraag ‘Wat voor indicatie leidt tot welk budget?’ is doorgaans leidend voor de mogelijkheden die het kind in het leven krijgt.

Deze vergelijking levert een duidelijk beeld op: bij het tweede kind ontstaat er in de meeste gevallen een vorm van uitsluiting. Die desastreuze gevolgen met zich mee kan brengen. Ik durf dit een moderne versie van misdaad te noemen.

Daarom stel ik voor dat we ons daar niet langer bij neerleggen. Waarom wordt de toekomst van kwetsbare mensen bepaald door de vaak grillige en bureaucratische regels van (lokale)overheden en instanties? Waarom bepalen al die ongrijpbare factoren of ze wel of niet een toereikend budget krijgen om een opleiding te doen, of andere stappen te kunnen zetten? Waarom moeten ze altijd maar weer eindeloos afwachten tot ze ergens een wel of niet een leer-werktraject mogen volgen?

Ik roep op tot concrete actie. Dat is niet moeilijk: het Leer Garantie Plan wil meehelpen en laten zien hoe we deze uitsluiting tot het verleden kunnen laten behoren. Door particulieren en het bedrijfsleven te benaderen en samen met hen een buffer te creëren. Op deze manier bieden we een garantie aan kwetsbare mensen die zich willen ontwikkelen. Ze kunnen dan direct aan de slag.

Niet straks. Niet ooit. Maar nu meteen. Eérst aan de slag. Later, dus achteraf, kijken we naar welke beschikbare financiële regeling er past bij de persoon en hoe daarmee de kosten geheel of gedeeltelijk gedekt kunnen worden en weer terugvloeien in wat we de Garantie Buffer noemen.

Wij geloven dat we met elkaar deze geldstromen op gang kunnen krijgen en hiermee een einde kunnen maken aan deze onmenselijke vorm van uitsluiting met de gevolgen daarvan.

We gaan beginnen

Doe je mee? Iedereen is van harte uitgenodigd om in het Leer Garantie Plan te investeren: ouders, ooms en tantes, betrokken burgers, bedrijven en ook de overheid. Nu, niet later.

Zo zorgen we samen dat deze misstanden snel de wereld uit geholpen zijn. In Zutphen start Driekant op 12 december 2018 om 12.00 uur als eerste dit nieuwe initiatief, als voorbeeld om in hele land te gaan toepassen.

Voorafgaand vindt er een Debat plaats. Onder leiding van Cees Grimbergen (Omroep Max) gaan we aan de hand van levendige voorbeelden met elkaar in gesprek.

Ik hoop je op 12/12 te mogen begroeten in de Broodfabriek in Zutphen,

Henk Smit

Initiatiefnemer van het Leer Garantie Plan

Flyer

Flyer_LeerGarantiePlan (PDF – 2,5MB)